Firma ELSUR powstała w wyniku pierwszej restrukturyzacji zatrudnienia Huty Miedzi "Legnica" w 1991 r. Na wezwanie ówczesnej Dyrekcji, z całego zakładu, działaniom tym poddała się Służba Utrzymania Ruch Wydziału Elektrorafinacji, wszyscy oni zostali pracownikami firmy ELSUR.

Po krótkim, półrocznym okresie oparcia działalności gospodarczej na zleceniach utrzymania ruchu Wydziału Elektrorafinacji Huty Miedzi "Legnica", Zarząd firmy, zgodnie z sugestiami Dyrekcji HM "Legnica", podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu świadczonych usług poza utrzymanie ruchu Wydziału Elektrorafinacji oraz poza KGHM.

Od tego momentu następuje stały rozwój firmy, z różną dynamiką w poszczególnych latach, w trzech zasadniczych kierunkach poza utrzymaniem ruchu Wydziału Elektrorafinacji:

 

1. Wykonawstwo instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych i stali wysokostopowych.

2. Montaże maszyn, urządzeń, linii technologicznych.

3. Wykonawstwo sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Ad.1

Specjalnością firmy ELSUR, szczególnie pielęgnowaną, jest wykonywanie instalacji przemysłowych z tworzyw sztucznych i stali wysokostopowych. Dzięki szkoleniom pracowników w Austrii, Szwajcarii oraz Szwecji, wykonano szereg trudnych instalacji na rzecz Zakładów Chemicznych ROKITA, Polfy Rzeszów i Bolesławiec, ŁUCZNIKA w Radomiu, Energetyki Lubin oraz poza utrzymaniem ruchu na innych Wydziałach Huty Miedzi "LEGNICA".

 

Ad.2

Drugą specjalnością firmy ELSUR, wykształconą poza czynnościami utrzymania ruchu, są montaże maszyn, urządzeń i kompletnych linii technologicznych.

Szczególnie trudne ale zakończone pełnym sukcesem były montaże realizowane pod nadzorem pracowników firm Mannesman Demag-linia do ciągłego odlewu miedzi na Wydziale Ciągłego Odlewania Miedzi oraz Outokumpu-urządzenia do produkcji blach podkładek katodowych, oraz do odlewania i obróbki anod na Wydziale Metalurgicznym Huty Miedzi "Legnica" oraz Huty Miedzi "Głogów I ".

 

Ad.3

W 1991 firma uzyskała, jako pierwsza na Dolnym Śląsku, uprawnienia do wykonywania gazociągów z tworzyw sztucznych. Od tego momentu wykonano ok. 100 km gazociągów i ok. 1000 szt. przyłączy w Gminach Rudna, Gaworzyce, Krotoszyce, Prochowice, Żukowice, Złotoryja, Lubin, również na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej - Wrocław - modernizacje sieci gazowej (z zamianą materiału rur na PE) w Legnicy.

Zdobyte doświadczenia przy budowie sieci gazociągów, pozwoliły rozszerzyć zakres świadczonych usług o uzbrojenie terenów Gminnych oraz pod inwestycje przemysłowe w zakresie sieci wody i kanalizacji. Szereg prac z tego zakresu wykonaliśmy na rzecz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Gmin dawnego województwa legnickiego


W okresie od 1991 r. zatrudnienie było stale zwiększane, osiągając w 2006 r. 137 osób.